เสวนา หัวข้อ “ ท่องเที่ยว วิถีประเพณีตรุษจีน หาดใหญ่ ”


 เสวนา หัวข้อ “ ท่องเที่ยว วิถีประเพณีตรุษจีน หาดใหญ่ ”  
วันที่ 19 ธันวาคม 2566
เทศบาลนครหาดใหญ่   โดย  พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นางสาว ณภัทร วิทยาทันต์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางปิยะรัตน์ รัตนธน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน)  ให้การต้อนรับ   คุณพิชัย วัฒนะพยุงกุล ประธานสมาคมไทยจีน  จังหวัดสงขลา   เด็กหญิงณปภัช เตโชชะ  ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน)  ร่วมเสวนา หัวข้อ “ ท่องเที่ยว วิถีประเพณีตรุษจีน หาดใหญ่”  
ทั้งนี้นักเรียนได้ทำกิจกรรม D.I.Y. ของประดับตรุษจีน
- โคมไฟจีน (โคมเต็งลั้ง ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์มงคลในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกลจากตัวบ้านและผู้อาศัย อีกทั้งยังถือเป็นของมงคลที่เปรียบเสมือนเครื่องชี้นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เทพเจ้า ได้มองเห็นโคมไฟสีแดงได้ง่าย เพื่อที่จะได้ประทานพรให้เจ้าของบ้าน มีความสุขและความร่ำรวย)
- โมบายพัดจีน (พัด จัดเป็นสิ่งสิริมงคลที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจีนมาอย่างช้านาน เหตุผลที่พัดเป็นสัญลักษณ์มงคล เนื่องมาจากคำว่าพัด  ในภาษาจีนออกเสียงเรียกว่า “ซ่าน” หรือ “ซ่านจื่อ” ซึ่งสำเนียงเรียกดังกล่าวไปพ้องเสียงกับ “ซ่าน” ที่แปลว่า ความดีงาม จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ “พัด” (ซ่าน)  ได้รับการยกย่องให้เป็นเสมือนของวิเศษอันเป็นมงคล)
และได้ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวันตรุษจีน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลนครหาดใหญ่
ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่
# ศูนย์ข่าวพญาเหยี่ยว #


 
เว็บสำเร็จรูป
×