ประชุมคณะกรรมการติดตาม การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565


ประชุมคณะกรรมการติดตาม การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
วันที่ 19 ธันวาคม 2566  
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  มอบหมาย นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 และการติดตามการดำเนินงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อแจ้งกำหนดการติดตามการดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการขอสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่
ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่
# ศูนย์ข่าวพญาเหยี่ยว #


 
เว็บสำเร็จรูป
×